Számítástechnika

Társaságunknál Windows alapú számítógépes hálózat működik. A hálózatunkon elsősorban Microsoft programokat használunk (Office). Az adatrögzítést speciális, saját fejlesztésű program segítségével zárt számítógépes hálózatban végezzük. Maximális kapacitásunk kb. 900.000 leütés naponta. Az adatfeldolgozást, a részletes matematikai–statisztikai vizsgálatokat, többváltozós statisztikákat nemzetközileg elfogadott matematikai-statisztikai programcsomag segítségével végezzük el. A grafikai ábrázolásokat Excel és Power Point programokkal készítjük.

Az instruktori hálózat tagjai is rendelkeznek saját számítógéppel, amely lehetővé teszi a lerögzített adatok hálózaton keresztül történő továbbítását. A nagy mennyiségű adat fogadását ISDN, illetve ADSL vonalak teszi lehetővé.

Fókuszterem

Cégünk a budapesti fókuszcsoport beszélgetéseket hazánk egyik technikailag legjobban felszerelt, speciálisan e célra kialakított termében végzi. A terem könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel és gépkocsival is.

A beszélgetések megkezdése előtt külön várószoba áll a meghívottak rendelkezésére. Itt történik a csoportbeszélgetésen résztvevők körének végleges kialakítása.

A fókuszteremben a moderátoron kívül 10 meghívott számára van hely. A Megbízó detektívtükör mögött, kontroll helyiségből követheti az eseményeket. Esetleges újabb kérdései, gondolatai felvetése esetén számítógép útján tud kapcsolatba lépni a moderátorral.

Az eseményeket hangszalagon és/vagy videón lehet rögzíteni.

Az egyes vidéki helyszíneken történő fókuszcsoportokról hang- és/vagy videó felvétel készül, a Megbízó külön helyiségből, TV képernyőn keresztül, vagy interneten keresztül követheti az interjú menetét.